Services

Entreprenør / Maskinstation

Preben Egegaard Nielsen

Ring for et

uforpligende tilbud

20 46 13 26

Det laver vi

Entreprenør og maskinstation

Spuling - Kloarkservice

Spuling af dræn og kloaker. Med Samson kombispuler der kan have 4000 L. vand og,4000L. Slam eller 8000 L. Vand med.

Kan lave høj tryk og høj vandmængde.

Har 1/2,3/4 slange på 240 m.

Tømning af brønde, fedt brønd og septitank. Alt arbejde foregår med fjernbetjening.

 

Rendegraver

Vi udføre grave arbejde med en Newholland LB 115.

Vi kan tilbyde:

Resning af grøfter.

Nedgravning af dræn med dræn´s kasse.

Nedgravning af kloak og regnvand.

Eventuel jordkørsel også

 

 

 

Såning af korn

 

Udføres med en double record 4 meter. Luft såmaskine

Tromling

 

Tromling med 6.30 meter dalbo

Brakpudsning / Pudsning af læhegn

Vi kan tilbyde:

Brakpudsning af grønne arealer og pudsning af dine læhegn.

Med en 2.5 meter slagleklipper.

Mejetærskning - frakørsel

Mejetærskning med John Deere C 670 I 25 fod.

Frakørsel med 2 baastrup vogne 16 og 18 ton.

 

 

 

Pløjning

 

Vi kan tilbyde pløjning med en 5 furet kverneland plov, med intregreret pakker og stenudløser.

Harvning

 

Såbedsharvning med double record 6.30 meter.

 

Stubharvning med præstbro 5.5 meter.

 

Grubning med 3 tands grubber.